ZRÓŻNICOWANIE

W Królestwie Kon­gresowym nie mogło zróżnicowanie przybrać w okresie absolutyzmu postaci zorganizowanych stronnictw, aż po rok 1905 istnieją albo tylko nie zorganizowane kierunki ideologiczne, albo, na lewicy,. stronnictwa nielegalne; po roku 1905 ujawnił się podobny po­dział polityczny jak w innych zaborach. Mamy na prawicy konserwatystów, w Galicji wyraźnie po­dzielonych na dwa odłamjr, bardziej liberalny „kra­kowski”, bardziej konserwatywny i nieraz reakcyjny wschodni ogalicyjski; pierwszy z pewnym oparciem nie tylko w ziemiaństwie, ale w inteligencji i burżuazji, drugi niemal wyłącznie ziemiański, jeden i drugi bez istotnych wpływów wśród posiadających chłopów. Inaczej w Poznańskiem i na Pomorzu — tu konserwatyści mają słabe oparcie wśród inteligen­cji i burżuazji, silniejsze natomiast wśród bogatego chłopstwa, ziemianin potrafił długo zachować sta­nowisko jego leadera politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.