WPROWADZENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany te mogą być wprowadzane na dwa sposoby: przez zmianę budżetu w takim trybie, w jakim został on uchwalony,przez organ wykonawczy upoważniony do samodzielnego dokonywania określonych zmian budżetu.Druga z podanych powyżej możliwości w pewnym sensie łamie zasadę wyłącznego prawa organu stanowiącego do uchwalania budżetu, jednak z czysto praktycznych względów (takich jak np. konieczność szybkiej reak­cji na zachodzące zdarzenia, chęć odciążenia organu władzy ustawodawczej od zajmowania się drobnymi, niezbyt istotnymi zmianami w budżecie) prze­mawia jednak za tym, by organ wykonawczy dysponował uprawnieniami do dokonywania pewnych zmian w budżecie. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.