WPŁYW NA STANOWISKO

I to nie pozostaje bez wpły­wu na stanowisko polityczne ziemiaństwa i polskiej burżuazji, zwłaszcza gdy grozi niebezpieczeństwo spo­łeczne ze strony czy to chłopów, czy to proletariatu. Pomiędzy tymi dwoma przeciwstawnymi tłokami — dwie warstwy społeczne: drobnomieszczaństwo i in­teligencja „zawodowa”. I jedna, i druga odmienna niż w „typowym” ustroju kapitalistycznym. Drobno­mieszczaństwo — o płynnej nieraz granicy między nim a chłopstwem w małych miasteczkach — i drob­nomieszczaństwo w znacznym odsetku żydowskie. „Żydowskie” to już mniej w drugiej połowie w. XIX odrębność religijna, choć i to trwa, to odrębność kulturalno-narodowa. Ale to nie przynależność do narodu „panującego”, niemieckiego czy rosyjskiego; w ogromnej większości drobnomieszczaństwo żydow­skie to nie Niemcy, nie Rosjanie, nie Polacy, długo jeszcze to nie są świadomi swej odrębności narodo­wej Żydzi, lecz „inni”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.