W POZOSTAŁYCH ZABORACH

Inaczej w dwóch pozostałych zaborach. Szybsze tempo przemian ustroju agrarnego, chłop-właściciel w zaborze pruskim, chłop w zasadzie wolny i rów­ny w Królestwie Kongresowym, a do r. 1859 w zna­cznej jego części w wysokim odsetku oczynszowany, a obok chłopów właścicieli czy dzierżawców liczny proletariat lub półproletariat rolny szybciej powo­dują przechodzenie części szlachty ziemiańskiej na kapitalistyczne metody gospodarki, część nie nadą­żającą za rozwojem wyrzucają ze wsi; uwłaszczenie chłopów w r. 1863 proces ten zaostrzy i przyspie­szy. Trwanie na znacznej części tych ziem własnej półsuwerennej państwowości (1807—1831) z organa­mi przedstawicielskimi włącza szlachtę ziemiańską w narodowe życie polityczne, podział wyborców na szlachecko-ziemiańskich i nieszlacheckich właścicieli oraz pracowników umysłowych podtrzymuje podzia­ły stanowe, ale z drugiej strony brak tego podziału w izbie poselskiej je zaciera, nadając izbie charakter burżuazyjny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.