W KWESTII PKB

Dotyczą one zarówno określenia sposobu liczenia PKB, jak i państwo­wego długu publicznego. W kwestii PKB problem polega na tym, że usta­wa z 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego pro­duktu krajowego brutto sposobu liczenia właściwie nie określa, gdyż przewiduje ona (w art. 4), iż „szczegółową metodykę obliczania wartości rocznego PKB” określi, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów. Na tej podstawie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego winien corocznie ogła­szać wartość rocznego PKB. Rozporządzenie Rady Ministrów nie zostało jednak do dzisiaj wydane — ponad osiem lat od wejścia w życie Konstytu­cji i 6 lat od uchwalenia ustawy nakazującej wydanie rozporządzenia.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.