W GOSPODARCE BUDŻETOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Znacznie bardziej skutecznym rozwiązaniem jest jednak wdrożenie syste­mu, w którym oprócz rocznych budżetów okresowo opracowywane są wie­loletnie plany finansowe, tworzące ramy dla kolejnych budżetów. Taki sys­tem obowiązuje np. w gospodarce budżetowej Unii Europejskiej i — co ważne i ciekawe — działa skutecznie mimo tego, że dokumenty określają­ce ramy dla rocznych budżetów UE mają charakter nieformalnego porozu­mienia organów UE uczestniczących w procedurze budżetowej, a nie cha­rakter formalnie uchwalanego planu. Gdy zsumujemy dochody i wydatki (planowane lub wykonane) wszyst­kich budżetów oraz dochody i wydatki wszystkich jednostek sektora finan­sów publicznych, które nie są objęte budżetami, otrzymamy kwoty znacznie przewyższające rozmiary faktycznych dochodów i wydatków publicznych. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.