UDZIELENIE ABSOLUTORIUM

Udzielenie absolutorium oznacza akceptację sposobu wykonania budżetu, odmowa udzielenia absolutorium wyraża ocenę negatywną, przy czym tylko w jednostkach samorządu tery­torialnego wywołuje to jakiekolwiek skutki prawne. Wiele procesów zachodzących w sektorze finansów publicznych wykra­cza poza ramy rocznego budżetu, wiele decyzji podejmowanych w jednym roku budżetowym powoduje skutki rozłożone na wiele lat. Przytoczmy tyl­ko kilka przykładów:większość dużych inwestycji (zwłaszcza infrastrukturalnych) trwa dłużej niż rok, więc rozpoczęcie takiej inwestycji obciąża wydatki bud­żetowe na wiele lat,zaciągnięty w jednym roku dług na ogół spłacany jest dopiero w ko­lejnych latach, powodując dodatkowo ponoszenie (aż do momentu peł­nej spłaty) wydatków na jego obsługę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.