UCHWALAJĄC BUDŻET

Gdy natomiast pla­nowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków, a więc gdy budżet wykazuje deficyt budżetowy, plan przychodów i rozchodów jest planem fi­nansowania deficytu budżetowego — wskazuje źródła pokrycia tej części wydatków, która nie może być sfinansowana dochodami budżetowymi. Uchwalając budżet, organ stanowiący upoważnia właściwy organ wła­dzy wykonawczej do dokonywania wydatków publicznych na wskazane w budżecie cele oraz —jeśli jest to konieczne dla sfinansowania deficytu budżetowego — do zaciągnięcia długu. Jak stąd widać, zasadniczą częścią budżetu jest plan wydatków, nie tylko określający globalną kwotę środków, którą organ wykonawczy może przeznaczyć na wydatki publiczne, ale rów­nież kwoty przypisane do poszczególnych zadań danego podmiotu publicz­nego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.