Teoria wyborów konsumenckich

Teoria wyboru konsumenta to koncepcja z dziedziny narzędzi mikroekonomicznych, która za pomocą wzorów matematycznych opisuje modele zachowania indywidualnego konsumenta, mające wpływ na kształtowanie się sytuacji ogólnej na rynku na zasadzie działania mechanizmów rynkowych, co pozwala przewidzieć przyszłą dystrybucję dóbr (podaż i popyt) oraz związane z tym kształtowanie się cen. Choć teorię tę opracowano w połowie dwudziestego wieku, oparta jest na podwalinach ekonomii neoklasycznej. Nad opracowaniem tej teorii pracowali przede wszystkim tacy ekonomiści jak (m. in.) Francis Engeworth i Vilfredo Pareto. U podstaw tej teorii leży traktowanie konsumpcji jako podstawowego sposobu zaspokajania wszelkich potrzeb, zarówno tych podstawowych i witalnych (jedzenie, spanie itp.) jak i potrzeb wyższego rzędu (potrzeby estetyczne, na przykład potrzeba obcowania ze sztuką, co skutkuje nabywaniem dzieł sztuki). Teoria wyboru konsumenta uwzględnia takie podstawowe czynniki jak: konsument, dochód konsumenta, preferencje konsumenta i użyteczność.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.