SPOSÓB WYKONANIA BUDŻETU

Uprawnienia  sprowadzają się zwykle do przyznania organowi wykonawczemu prawa do: dysponowania rezerwami budżetowymi, czyli kwotami włączonymi do planu wydatków bez ścisłego określania ich przeznaczenia,dokonywania przeniesień wydatków, czyli zmian struktury wy­datków, bez zmiany ich globalnej kwoty — upoważnienie to jest za­zwyczaj dość ograniczone i sprowadza się do możliwości zmiany sposobu dokonywania wydatków, przy zachowaniu ustalonego przez organ stanowiący podziału środków między najważniejsze zadania budżetowe.Sposób wykonania budżetu przez organy wykonawcze podlega ocenie przez organ, który budżet uchwalił. W polskim prawie budżetowym synte­tycznym wyrazem tej oceny jest głosowanie wniosku w sprawie absoluto­rium dla organu wykonującego budżet.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.