SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PAŃSTWOWEGO DŁUGU PUBLICZNEGO

Sposób obliczania wartości państwowego długu publicznego (PDP) określony jest w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przy czym definicja PDP jest w ustawie z 2005 r. niemal identyczna jak w obo­wiązującej do końca 2005 r. ustawie z 26 listopada 1998 r. o finansach pu­blicznych. Mówiąc dokładniej — w ustawie o finansach publicznych za­mieszczono dwie definicje PDP, istotnie różniące się między sobą. I tak zgodnie z art. 10 państwowy dług publiczny oznacza „wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustaloną po wyelimino­waniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora”. Defi­nicję z art. 10 powtórzono w art. 68 ust. 1, zastępując wyraz „zadłużenia” wyrazem „zobowiązań”.  

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.