SKŁONIENIE DO DYSKUSJI

Do dyskusji skłania przede wszystkim pytanie ,,ilu?”. Problem ilościowego potwierdzenia, że o narodzie można mó­wić dopiero wtedy, gdy większość członków „grupy narodowej” ma świadomość narodową, nie jest najistotniejszy. Niejednokrotnie decydujący jest inny problem: w jakim stopniu posiada świadomość naro­dową i jaka jest treść świadomości narodowej grupy decydującej o losach narodu, grupy, która bynaj­mniej nie musi być „większością”. Ten problem jest decydujący zwłaszcza w przypadku narodów posia­dających własną państwowość, zwłaszcza w okre­sach przed ukształtowaniem się demokracji. Jeśli grupa, o której mowa, posiada dostatecznie silnie ukształtowaną świadomość narodową, jeśli ma w rę­ku aparat władzy, jeśli inne grupy społeczne w pań­stwie nie mają innej świadomości narodowej, jeśli w końcu ta grupa uważa za swe zadanie kształto­wanie świadomości narodowej innych grup społecz­nych — proces narastania świadomości narodowej jest ułatwiony, bo istnieje siła kierownicza tego pro­cesu, mająca w ręku środki jego kształtowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.