SIĘGNIĘCIE GŁĘBIEJ

Głębiej sięgające spojrzenie kazało wi­dzieć nie tylko jednostki, ale i grupy społeczne, szu­kać odpowiedzi na pytanie, jakiej grupy interesy, potrzeby, charakter czynią ją lub uczynić mogą czynnikiem decydującym w walce o państwowość i w kształtowaniu państwa. Tu zwolennicy przemian burżuazyjno-demokratycznych widzieli „stan śred­ni”, w jego braku w Polsce widzieli przyczyny upadku, w jego istnieniu we Francji — przyczyny, dla których ukształtował się tam po zwycięstwie rewolucji ustrój burżuazyjny i dla których stawać się może coraz bardziej demokratycznym. We Fran­cji „był stan średni, usamowolniały się gminy, kwi-i tnęły po miastach sztuki, przemysł, handel, oświata, podstawy sił narodowych, co wszystko w Polsce szlachta w zaślepieniu swoim tłumiła”, mówiła ode­zwa Polskiego Towarzystwa Demokratycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.