REALNA SIŁA

Realną siłą, którą można było w ówczesnym ukła­dzie sił przeciwstawić zarówno szlachcie, jak i bur- żuazji, na której można było oprzeć ludową koncep­cję narodu i państwa, było tylko chłopstwo. Widzieli to mądrzy konserwatyści, jak Józef Gołuchowski, gdy pisał w r. 1851, że „co na Zachodzie jest socja­lizm, to u nas, w Słowiańszczyźnie, jest kwestia włościańska”, gdy jako środek zaradczy przeciw temu niebezpieczeństwu widział nadanie chłopom „wolności prawa, by nie pokusili się o nieprawą”, czyli konieczność „ubezpieczenia się przeciw temu ruchowi antytowarzyskiemu, który pod barwą zmia­ny własności całe towarzystwo z posad wyrugować zamierza, a zaiste nadanie własności włościanom najdokładniej temu zapobieży”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.