PUNKT WYJŚCIA

„Myśl i prawda w walce przeciw Czartoryskiemu by­ły na stronie demokracji, w walce przeciw indywi­dualizmowi Towarzystwa Demokratycznego myśl i prawda są na stronie naszej, są na stronie chrześci­jańskiego ludu”, pisano w jednej z odezwr Gromad Ludu Polskiego, trafnie w indywidualizmie burżu- azyjnym widząc przeciwstawienie, przeoczając, ile elementów romantyzmu tkwiło i w tej ostatniej dok­trynie, bo nawet racjonalista narodu niewolnego, narodu po klęsce, szukać musi obrony i ucieczki przed rzeczywistością właśnie w romantyzmie. Punktem wyjścia romantycznej historiozofii ludo­wych doktryn narodu i państwa był „archetyp po­czątku”, szczęśliwej epoki pierwotnego stanu narodu, który ukształtował jego charakter narodowy. Później­szy rozwój przyniósł wielowiekowy upadek,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.