PRECYZYJNIE OKREŚLONE WYDATKI

Budżet jest planem finansowym, ale racjonalne planowanie wydatków możliwe jest tylko wtedy, gdy wraz z wydatkami określane są — i to moż­liwie precyzyjnie — zadamą^które dzięki przyznanym środkom organ wy­konawczy zamierza wykonać.; Jak już bowiem podkreślaliśmy wcześniej, uzasadnieniem przejmowania w formie dochodów publicznych części do­chodów obywateli i firm uzasadnione być może tylko potrzebą wykonania zadań publicznych. Co za tym idzie — również wydatkowanie środków publicznych powinno być ściśle powiązane z ustaleniem katalogu zadań, które dzięki środkom publicznym zostaną wykonane. Jeśli zadania realizo­wane za pomocą środków ujętych w budżecie nie są dostatecznie dokładnie określone, łatwo może dojść do sytuacji, w której głównym beneficjentem środków publicznych staje się szeroko rozumiana administracja publiczna, a nie obywatele. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.