PRECYZYJNE OKREŚLENIE POJĘĆ

W kwestii precyzyjnego określenia pojęć: państwowy dług publiczny oraz produkt krajowy brutto (PKB) ponownie odesłano do ustaw. Wydaje się to dość naturalne, bo choć oba pojęcia w teorii ekonomii są dobrze zde­finiowane, to wyznaczenie ich wartości w realnej gospodarce nie jest wca­le łatwe. Faktycznie mówić można (szczególnie w odniesieniu do warto­ści PKB) co najwyżej o ich oszacowaniu na podstawie dostępnych danych statystycznych. Odesłanie do ustaw, które określą sposób dokonywania tych oszacowań, jest w pełni uzasadnione. Trudno wymagać, by Konsty­tucja zawierała szczegółowy algorytm bardzo skomplikowanych obliczeń. Jednak sposób, w jaki konstytucyjny nakaz zrealizowano, budzi istotne wątpliwości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.