POLITYCZNE STANOWISKO PRAWNE

Dla konserwatywnych liberałów ma to nastąpić dopiero po odzyskaniu niepod­ległości aktem konstytuującego państwo Sejmu i nie ma za sobą pociągać likwidacji prawnego, sta­nowego wyodrębnienia szlachty, czyli nie ma być likwidacją jej odrębnego politycznego stanowiska prawnego. Dla Towarzystwa Demokratycznego Pol­skiego, Kamieńskiego, rewolucji krakowskiej r. 1846 ma to być pierwszym aktem władz powstańczych, ma się łączyć z likwidacją stanowej odrębności szlachty; przemiany są rewolucyjne i mają charak­ter burżuazyjny, są włączeniem chłopstwa w praw­nie nie zróżnicowany naród burżuazyjny.Dla dalej na lewo stojących kierunków punktem wyjścia jest pogląd, najjaśniej ujęty w tezie Gro­mad Ludu Polskiego, o przeciwstawności szlachec­kiego i ludowego pojęcia ojczyzny, o konieczności wyrobienia nowego, ludowego pojęcia ojczyzny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.