PODOBIEŃSTWO ROZWIĄZANIA PROBLEMU

Mniej skrajny, widzący rozwój Rusinów czy Litwinów ku pełni świadomości naro­dowej, uzna tę rzeczywistość, ale wyciągnie z niej wniosek, że wobec przeszłości historycznej wspólnej, właściwym rozwiązaniem jest federacja tych naro­dów w jednym państwie, państwie jednego „narodu politycznego”, a wielu „narodów etnicznych”. Po­dobieństwo tego rozwiązania problemu i demokra­tycznych koncepcji niektórych ideologii emigracyj­nych po r. 1863, a także niektórych ideologów so­cjalizmu, jak Bolesław Limanowski, jest raczej po­wierzchowne: w tej konserwatywnej koncepcji po­zostaje niewzruszona pozycja społeczna i gospodar­cza „warstw historycznych”, a więc polskiej zie­miańskiej szlachty, w koncepcjach demokratycznych uszczuplenie czy nawet likwidacja folwarku szla­checkiego przekreśla tę pozycję i czyni federalizm mniej fikcyjnym, bardziej rzeczywistym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.