OGÓLNE ZASADY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Artykuły 216-218 Konstytucji RP uznać można za ogólne wprowadze­nie do problematyki finansów publicznych. W ich treści wskazano najważ­niejsze zagadnienia wymagające regulacji, ale — poza przepisem art. 216 ust. 5 — nie sformułowano żadnych konkretnych zasad, ograniczając się do wskazania, iż wymienione problemy (takie jak gromadzenie i wydatkowa­nie środków publicznych czy nakładanie podatków) wymagają rozstrzyg­nięć ustawowych. O tym, jak bardzo blankietowe są odesłania zawarte w art. 216-218, naj­dobitniej pokazuje przykład art. 218, w którym nakazano ustawowe uregu­lowanie organizacji Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania jego mająt­kiem. W Konstytucji pojęcia Skarbu Państwa w żadnym innym przepisie jednak nie zdefiniowano, choć samo pojawia się ono kilkakrotnie. Ustawo­wej regulacji wymaga więc nie tylko organizacja Skarbu Państwa, ale i określenie jego istoty

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.