ODRĘBNA POZYCJA W REGULACJACH BUDŻETOWYCH

Rozwiązanie z art. 219 ust. 4 ma bowiem tę zaskakującą właściwość, że efektem ewentualnego odrzucenia przez Sejm rządowego projektu ustawy budżetowej będzie jego faktyczne wejście w życie. Sejm odrzucając projekt budżetu państwa jednocześnie akceptuje dokonywanie wydatków na podsta­wie właśnie tego budżetu. Odrębną pozycję w regulacjach budżetowych zajmuje art. 220, ustana­wiający ograniczenia obowiązujące przy uchwalaniu budżetu państwa. Zwrócimy przede wszystkim uwagę na ust. 1, wprowadzający istotne ogra­niczenia, wiążące Sejm w toku prac nad budżetem państwa. Z przepisu tego wynika, iż Sejm nie może dokonać w projekcie przedłożonym przez rząd zmian powodujących wzrost zaplanowanego deficytu budżetowego. Treść art. 220 ust. I jest typowym dla krajów demokratycznych bezpiecznikiem, chroniącym równowagę budżetową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.