ODEZWY I MANIFESTY

Odezwy i manifesty Gromad konkretyzowały ten pogląd. Ziemia miała należeć do całego ludu, pań­stwo miało postulat wyposażenia w ziemię wykony­wać przez administracje miejscowe tak, że „każdy będzie miał dożywotnio daną sobie równą jej część z dostatecznym wyposażeniem w bydło, chatę i rol­nicze narzędzia”. A nie inaczej widział problem Adam Mickiewicz, gdy w Składzie zasad w r. 1848 głosił: „każdemu rola domowa pod opieką gminy”.Widziano nieraz w tym programie socjalizm uto­pijny. Widziano w nim także podobieństwo do póź­niejszego programu agrarnego rosyjskich narodni- ków. Jeśli już szukać źródeł, to gdzie indziej: u Rous­seau, jakobinów, Robespierre’a. Stamtąd pochodziło twierdzenie, że własność, że podział dóbr między ludzi to nie przedpaństwowa zasada prawnonaturalna, lecz prawo państwa, i w tym znaczeniu pol­scy radykałowie mówią o „własności” państwa; wszakże własność ta znajduje wyraz tylko w pra­wie państwa do rozdania dóbr w posiadanie jedno­stek.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.