NADMIERNE OBCIĄŻANIE PAŃSTWA ZOBOWIĄZANIAMI

Inny charakter ma przepis art. 216 ust. 5, ustanawiający granice pań­stwowego długu publicznego. Rutio legis ograniczenia zawartego w art. 216 ust. 5 jest jasne — nie wolno dopuścić do nadmiernego obciążenia pań­stwa zobowiązaniami. Zagraża to bowiem stabilności finansowej państwa i zdolności do wykonywania jego zadań, powodując przy tym obciążenie przyszłych podatników. Słusznie uznano więc, że taka „międzypokolenio­wa niesolidarność” musi mieć swoje granice. Ustalona w Konstytucji re­lacja długu publicznego do produktu krajowego brutto nie jest przypadko­wa w swej ekonomicznej treści art. 216 ust. 5 niemal dokładnie odpowiada postanowieniom art. 104 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zawartego w Maastricht 2 lutego 1992 r. oraz art. 1 dołączonego do tego Traktatu Protokołu w sprawie procedur dotyczących nadmiernego deficytu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.