NA CZYM POLEGA KONSOLIDACJA?

Konsolidacja polega na tym, że: najpierw z danych o dochodach każdego z podmiotów (jednostek) eliminujemy dochody pochodzące od innych jednostek sektora finan­sów publicznych, a z wydatków — wydatki dokonywane na rzecz in­nych jednostek sektora finansów publicznych,sumujemy tak zmodyfikowane dane, otrzymując jako rezultat łączne kwoty dochodów i wydatków sektora finansów publicznych.W polskim sektorze finansów publicznych skala transferów we­wnętrznych jest ogromna — w budżecie państwa kwoty transferów na rzecz innych podmiotów i jednostek sektora finansów publicznych są znacznie większe niż wydatki kierowane do podmiotów spoza sektora. Świadczy to o poważnym niedopasowaniu rozkładu dochodów publicz­nych do rozkładu kosztów wykonywania zadań publicznych powierzo­nych poszczególnym podmiotom sektora finansów publicznych. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.