LIMITY ZADŁUŻENIA

Przed niebezpieczeństwami wynikającymi z zadłużenia powstającego w wyniku trwałego (powtarzającego się w kolejnych latach) deficytu budżetowego chronić mają limity zadłużenia, określające maksymalny, dopuszczalny poziom zadłużenia. W Polsce normy takie ustalono zarów­no dla łącznej kwoty państwowego długu publicznego, czyli dla łącznego zadłużenia wszystkich podmiotów zaliczanych do sektora finansów pu­blicznych (dług ten, zgodnie z Konstytucją, nie może przekroczyć 60% produktu krajowego brutto), jak i dla jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczenia te są — jak dotąd — zachowywane (poza sporadycznymi przypadkami naruszenia limitów przez jednostki samorządu terytorialne­go), lecz państwowy dług publiczny niebezpiecznie zbliża się już do kon­stytucyjnego limitu. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.