KONTYNUACJA USTAWODAWSTWA

Pogłębiło to i kon­tynuowało ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego:          szlachta-niewłaściciele znalazła się w innych kolegiach wyborczych niż szlachta-ziemianie, razem z mieszczaninem i wolnym chłopem. Ustawodawstwo i praktyka zaborcza po­zbawiły całą niemal szlachtę-gołotę i znaczną część szlachty zagrodowej nawet tytułu szlacheckiego. Gdy w Prusiech i Austrii powstały samorządowe i poli­tyczne organy przedstawicielskie — szlachcic zagro­dowy znalazł się w innej kurii wyborczej, razem z chłopami, szlachta-gołota jeszcze w innej — jeżeli w jakiejkolwiek się znalazła. Ta struktura ustroju politycznego, jaka ukształtowała się ostatecznie w Prusiech w latach czterdziestych, w Austrii w la­tach sześćdziesiątych, w Rosji w r. 1906, stworzyła przez swe instytucje polityczne ostry przedział mię­dzy ziemianami a szlachtą nieziemiańską, włączyła tę ostatnią w inne kręgi. A to wszystko osłabiało „świadomość stanową” tych części szlachty, zmusza­ło do solidarności klasowej z grupami, w jakie zo­stały one i gospodarczo, i prawnie włączone.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.