KONTROLA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Gdy prześledzimy system gospodarowania środkami publicznymi, dostrzeżemy poważny problem polegający na tym, że jeśli nawet intencją organu władzy publicznej zarządzającej całym bud­żetem jest dążenie do oszczędnego wydatkowania środków publicznych, to z perspektywy pojedynczej jednostki organizacyjnej wykorzystanie kwoty mniejszej niż przydzielono jej z budżetu jest z ekonomicznego punktu wi­dzenia nieracjonalne. Oznacza to, że w sektorze finansów publicznych nie działają mechani­zmy, które na firmach komercyjnych wymuszają ciągłe dążenie do minima­lizacji kosztów przy utrzymaniu właściwych parametrów jakościowych oferowanych produktów. Jednostka wykonująca zadanie publiczne przy użyciu środków budżetowych nie jest poddana presji rynku — działa jako monopolista, nie osiąga też żadnej korzyści z obniżania swych kosztów. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.