KONTROLA A NADZÓR

Pojęcie kontroli należy wyraźnie odróżnić od pojęcia nadzoru, choć w potocznym języku oba te pojęcia są często stosowane zamiennie. Istotą różnicy między kontrolą i nadzorem jest to, iż instytucje kontrolne nie mają żadnych uprawnień władczych wobec kontrolowanych jednostek — poza uprawnieniami związanymi z samym przeprowadzeniem kontroli. W wyni­ku kontroli mogą one rekomendować kontrolowanym jednostkom podjęcie konkretnych działań usprawniających, mogą też o stwierdzonych nieprawi­dłowościach informować jednostki nadrzędne i organy ścigania, nie mogą natomiast nakazać kontrolowanym podmiotom podjęcia jakichkolwiek działań. Pojęcie nadzoru zawiera w sobie natomiast prawo do bezpośrednie­go ingerowania w działalność nadzorowanych jednostek. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.