KONSTYTUCYJNE ZASADY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w roku 1997 zawiera znacznie więcej niż poprzednie ustawy zasadnicze przepisów dotyczących finansów publicznych. Wiele przepisów finansowych Konstytucji (poza przepisami określającymi procedurę uchwalania budżetu państwa) ma jed­nak charakter niezwykle ogólny i w praktyce sprowadza się do ustanowie­nia ustawowej drogi uregulowania wskazanych w Konstytucji zagadnień, pozostawiając ogromną swobodę kształtowania treści ustaw wypełniających normy konstytucyjne. Mimo przyjęcia takiej konwencji w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. znajdziemy sformułowane w bezpośredni, kategoryczny sposób takie pod­stawowe dla ustroju finansów publicznych zasady, jak:wyłączność ustawowej drogi nakładania podatków i innych danin publicznych,zakaz uchwalania deficytu budżetu państwa większego niż propono­wany przez rząd,zakaz finansowania deficytu budżetu państwa przez bank centralny,ograniczenie nadzoru nad samorządem terytorialnym do nadzoru według kryterium zgodności z prawem, samodzielność banku centralnego przy ustalaniu i realizacji polityki pieniężnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.