KONSTYTUCJA OKREŚLA NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Prezydentowi przysługuje jednak, tak jak w przypadku innych ustaw, prawo zwróce­nia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wstępną (prewen­cyjną) kontrolę zgodności ustawy budżetowej (w praktyce — jej wy­branych przepisów) z Konstytucją; określenie czasu (2 miesiące od złożenia wniosku), w jakim Trybu­nał Konstytucyjny winien orzec w sprawie zgodności ustawy budżeto­wej z Konstytucją.Oprócz szczególnych zasad procesu legislacyjnego związanego z uchwaleniem ustawy budżetowej Konstytucja określa też najważniejsze terminy budżetowe. Termin przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budże­towej ustalono na 30 września, co wydaje się terminem dość późnym. Da­ta 30 września nie jest jednak traktowana rygorystycznie i w ostatnich latach rządy już kilkakrotnie korzystały z przewidzianej w art. 222 możliwości jeszcze późniejszego przedłożenia projektu.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.