KONSOLIDACJA DANYCH

Dla wielu jednostek zaliczanych do sektora finan­sów publicznych podstawowym źródłem dochodów są transfery z innych jednostek sektora finansów publicznych — wymienić można wiele przypad­ków, gdy udział takich dochodów w ogólnej kwocie dochodów przekracza nawet poziom 90-95%. Tak jest np. w Funduszu Emerytalno-Rentowym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, większości państwowych muzeów, przeważającej większości samorządowych (gminnych) domów kultury. W efekcie sumując dochody i wydatki jednostek, te same dochody liczymy kilkakrotnie. Aby więc od danych o dochodach i wydatkach poszczególnych podmio­tów i jednostek sektora finansów publicznych przejść do zestawienia obra­zującego pełne dochody publiczne i ich rozdysponowanie, należy dokonać operacji nazywanej konsolidacją danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.