KONCEPCJA BUDŻETU

Koncepcja budżetu jako upoważnienia dla organu wykonawczego ma istotny wpływ na interpretację wielkości zapisanych w budżecie, szczegól­nie w planie wydatków. Pamiętać więc trzeba, że: po pierwsze — wielkości zapisane stanowią górne ograniczenie (li­mit) wydatków, a nie zobowiązanie organu wykonawczego do dokona­nia wydatków w takiej właśnie kwocie, a zatem dokonanie wydatków mniejszych niż przewidziane w budżecie samo w sobie nie jest naru­szeniem prawa; jednocześnie pamiętać trzeba, że organ wykonawczy odpowiada za pełną realizację nałożonych na niego zadań publicznych i powinien dokonywać wydatków w taki sposób, by z tych zadań się wywiązać,po drugie — budżet nie jest źródłem zobowiązań państwa, co ozna­cza, że zamieszczenie w budżecie pewnej kwoty nie jest dla nikogo podstawą roszczenia o jej wypłacenie; nie oznacza to oczywiście, że in­stytucje sektora finansów publicznych mają pełną dowolność w regulo­waniu swych zobowiązań, a jedynie to, że budżet zezwala na dokony­wanie wydatków, a nie nakazuje ich dokonania; innymi słowy — budżet rezerwuje środki na zobowiązania jednostek sektora finansów publicznych, zaciągane w innym trybie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.