ISTNIEJĄCA INDYWIDUALNOŚĆ

„Historyczno-polityczna indywidualność” to prze­de wszystkim terytorium i państwo, jakie na tym terytorium istniało i istnieje — nie mają tu więk­szych trudności takie narody, jak Czesi, Węgrzy, Chorwaci, w całości w państwie austriackim; ina­czej Polacy, tu wysuwa się stwierdzenie, że są czę­ścią większej historyczno-politycznej całości. Język odgrywa dla tego pojęcia narodu mniejszą rolę, dla głosicieli tej koncepcji w Galicji Rusini, mimo od­rębnego języka, są częścią narodu polskiego, dla Węgrów są częścią tego narodu Słowacy i Rumuni, dla Czechów-Staroczechów — i Czesi, i Niemcy czescy. Z wysunięciem na plan pierwszy historii politycznej, historii państwa jako czynnika narodotwórczego, wiąże się pogląd „organiczno-konserwatywny” (jak go określał, przeciwstawiając go „organiczno-liberal- nemu”, Paweł Popiel). Naród to organizm historycz­nie powstały, złożony z różnych członów, warstw spo­łecznych i „plemion” czy też „szczepów ludowych”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.