HISTORIA NARASTANIA ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ

Tych dwóch chłopów, którzy od udziału w rabacji przeszli do udziału w powstaniu, swej sympatii dla Szeli nie przekre­ślając, zanotował w swych pamiętnikach Wincenty Witos. Ilu było takich? Drogi narastania świadomo­ści narodowej warstw uciskanych nie są bynajmniej proste, krzyżowanie się świadomości klasowej i świa­domości narodowej przebiega nieraz w sposób ra­cjonalnie trudny do zrozumienia. A historia nara­stania świadomości narodowej chłopa polskiego jest jeszcze do napisania. Rok 1863 pokazał, jak była ona silna u jakże licznych chłopów polskich, żoł­nierzy powstańczych, pomocników tych żołnierzy, najdłużej jako żołnierze walczących. Że to nie była większość? O szlachcie ziemiańskiej pisał Zygmunt Wielopolski w czerwcu 1864, wtedy gdy chłopskie partie powstańcze jeszcze nie złożyły broni: „z ma­łymi wyjątkami prawie wszyscy właściciele ziemscy są na miejscu, szczerze zadowoleni z powrotu po­rządku i spokoju”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.