GRANICE POJĘCIA

Zakreślenie granic pojęcia prawo finansów publicznych nie jest proste. Przepisy odnoszące się do finansowych operacji państwa i jednostek samo­rządowych znajdziemy niemal w każdej ustawie. Na potrzeby naszego wy­kładu przyjmiemy węższe ramy tego pojęcia i do systemu prawa finansów publicznych zaliczać będziemy, oprócz przepisów Konstytucji, określają­cych podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi i mająt­kiem publicznym, ustawy (wraz z aktami wykonawczymi) określające: procedury gospodarowania środkami publicznymi,rodzaje dochodów publicznych (w tym podatków) oraz zasady po­działu dochodów publicznych między Skarb Państwa, jednostki samo­rządu terytorialnego i inne podmioty sektora finansów publicznych,ustrój, zasady organizacji i gospodarki finansowej podmiotów sekto­ra finansów publicznych i jednostek organizacyjnych działających w tym sektorze,zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków publicz­nych,zasady zaciągania długu publicznego,instytucje sprawujące kontrolę nad gospodarką środkami publiczny­mi i tryb sprawowania tej kontroli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.