DŁUG PUBLICZNY

Najczęściej jednak deficyt finanso­wany jest przez zaciąganie długu publicznego. Dług publiczny może być zaciągany z wykorzystaniem różnych instru­mentów finansowych. Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami zacią­gania długu są; kredyty i pożyczki,emisja papierów wartościowych.Niezależnie od formy, w jakiej dług jest zaciągany, powoduje on za­wsze powstanie przyszłych obciążeń podmiotu, który ten dług zaciąga. Uchwalenie deficytu i decyzja, by sfinansować ten deficyt przez zaciąg­nięcie długu, najczęściej nie oznacza rozwiązania problemu niedostatku środków na finansowanie niezbędnych wydatków, lecz jedynie przesuwa ten problem na kolejne lata, powodując przy tym dodatkowe komplika­cje, wynikające np. z konieczności uwzględniania w kolejnych budżetach odsetek od zaciągniętego długu, co jeszcze bardziej zmniejsza pulę środ­ków, które można przeznaczyć na finansowanie obowiązkowych wydat­ków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.