DEFINICJA NA PODSTAWIE OBLICZEŃ

W art. 11 ust. 1 znaj­dujemy jeszcze jedną definicję PDP: Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzy­telności pieniężne; zaciągniętych kredytów i pożyczek; przyjętych depozytów; wymagalnych zobowiązań: definicji przyjęliśmy za podstawę obliczeń. Zauważmy np. że niewymagalne, ale bezsporne zobowiązania (np. wynika­jące z dostaw towarów) jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorafinansów publicznych wobec podmiotów komercyjnych w świetle definicji z art. 68 stanowią część państwowego długu publicznego, ale w świetle de­finicji z art. 11 — już nie. Oznacza to, że dla niezwykle istotnego dla finan­sów publicznych limitu zadłużenia określonego w art. 216 ust. 5 Konstytu­cji nie mamy precyzyjnego punktu odniesienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.