DEFICYT BUDŻETOWY

Najbardziej naturalna wydaje się sytuacja, w której w uchwalonym budżecie łączna kwota dochodów odpowiada dokładnie kwocie wydat­ków. Nie zawsze osiągnięcie równowagi budżetowej, rozumianej jako równość dochodów i wydatków ustalonych w budżecie, jest możliwe. Do­puszczamy więc możliwość uchwalenia budżetu, w którym wydatki są większe od dochodów, a więc uchwalenia deficytu budżetowego, a także uchwalenia budżetu z nadwyżką budżetową, czyli z przewagą dochodów nad wydatkami. Deficyt budżetowy jest najczęściej rezultatem niedostosowania wyso­kości niezbędnych wydatków do możliwości dochodowych — gdy wydat­ki niezbędne do wykonania obligatoryjnych zadań publicznych przewyż­szają dostępne dochody, uchwalenie budżetu z deficytem jest jedynym rozwiązaniem. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.