Archive for the Własna firma Category

Kolejny kryzys ekonomiczny nadchodzi

Żyjemy w czasach gdzie cykle koniunkturalne przechodzą przez dynamiczne zmiany i mocno naruszają struktury nowoczesnych gospodarek. Należy liczyć się z tym, ze niedługo społeczeństwo globalne będzie musiało zetknąć się z kolejnym ekonomicznym kryzysem. Z jakiego obszaru do nas dojdzie? Najgorszy scenariusz zakłada, że Chiny znacznie spowolnią i pracownicy zaczną domagać się zwiększenia poborów. Kolejną sprawą jest nierozwiązana zupełnie kwestia zadłużenia w wielu krajach europejskich, ale nie tylko. Świat podobno ma tyle niespłaconych zobowiązań, że po sprzedaży całego świata nie wystarczyłoby pieniędzy na ich spłacenie. To po prostu kwoty nie dające się wyobrazić. Kryzysy małe lub większe nawiedzają gospodarki co jakiś czas. Taki świat sobie sami zafundowaliśmy. Niektórzy specjaliści twierdzą, że wszystkiemu winny jest bank centralny, który reguluje politykę monetarną i wpływa znacznie na kreację pieniądza. Oczywiście można się cały czas doszukiwać wielu negatywnych czynników kryzysowych, ale należy zdawać sobie sprawę też z tego, że gospodarka ma mechanizmy samoregulujące się, które zaczynają działać szczególnie dobrze wtedy, gdy dzieje się w niej naprawdę źle.

Wszystko opiera się na kredycie

Współczesna gospodarka w swojej istocie opiera się głównie na funkcjonowaniu kredytu, który jest nieodłącznym elementem każdego biznesu. Kredyty obrotowe oraz inwestycyjne to czasami jedyna okazja dla młodych wizjonerów, aby móc wybić się na konkurencyjnym rynku ze swoim znakomitym pomysłem. Nie jest jednak proste uzyskanie go. Należy spełnić szereg profesjonalnych kryteriów. Skonstruować odpowiedni biznesplan. Często wystąpić przed komisją przyznającą dofinansowanie ze swoim projektem. W gruncie rzeczy cała procedura przyznawania pieniędzy jest wysoce sformalizowana, a co za tym idzie sprawiedliwa i jeżeli Twój pomysł odpadnie musisz wiedzieć, że być może dobrze się stało, ponieważ to w zasadzie była profesjonalna ocena. Każdy kto tak podchodzi do pozyskiwania środków na biznes może poczuć się o wiele spokojniej. Jeżeli wpadłeś na jeden pomysł na pewno uda ci się wykreować drugi. Pamiętaj, że kredyt jest mieczem o dwóch ostrzach. Może być zbawieniem dla biznesu, ale także jego przekleństwem, dlatego jeżeli nie masz pewności co do swojego pomysłu lepiej nie ryzykować. Podsumowując pomysł połączony z kredytem może być Twoją dźwignią sukcesu. Postaraj się o to.