BURŻUAZYJNI ZWOLENNICY

Dla burżuazyjnych zwolenników pracy organicznej wspólnota państwowa rodzi bowiem więzi między burżuazją wszystkich narodów tego samego pań­stwa, dla marksistów wspólnota walki z państwem burżuazyjnym wiąże solidarnie proletariat wszyst­kich narodów tego państwa. I jedni, i drudzy for­mułując pojęcie narodu biorą pod uwagę ten fakt, ale wyciągają z niego różne wnioski, zdetermino­wane charakterem klasowym ich klas ofaz ich ide­ologii. Zagadnienie wskutek tego nie jest bynaj­mniej proste. Odróżnić trzeba bowiem „typ ideal­ny” pojęcia narodu, jego bardziej szczegółową in­terpretację, jego funkcję klasową, najczęściej w tej interpretacji znajdującą wyraz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.