BUDŻET PAŃSTWA- WYKONYWANIE I ROZLICZENIE

Problematyka wykonywania budżetu państwa potraktowana została w Konstytucji bardzo lakonicznie. Rozstrzygnięto jedynie, iż organem odpo­wiedzialnym za wykonywanie budżetu jest Rada Ministrów (art. 146 ust. 4), pozostawiając określenie trybu wykonywania budżetu państwa odrębnej ustawie. Nieco szerzej omówiono procedurę rozliczenia wykonania budżetu pań­stwa. Rada Ministrów jest zobowiązana (na mocy art. 146 ust. 4 pkt 6) do uchwalenia zamknięcia rachunków państwowych i sprawozdania z wykona­nia budżetu. Pojęcia te nie zostały sprecyzowane, ale przyjmuje się, że ter­min „zamknięcie rachunków państwowych” oznacza formalne zatwierdze­nie przez Radę Ministrów liczbowego sprawozdania sporządzonego na podstawie danych z księgowej ewidencji wykonania budżetu państwa przedstawiającego faktyczne wykonanie tych wielkości, które zostały usta­lone w ustawie budżetowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.